Grotiusplaats, Den Haag

  • Woningbouw

500+ woningen in twee torens op een geluidbelaste, binnenstedelijke locatie in Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft 2dpa BV in de periode 2017-2018 het bestemmingsplan opgesteld waarmee de ontwikkeling van de twee torens en de overkluizing van de Utrechtsebaan uitgevoerd kon worden.

Het bestemmingsplan dat op 11 oktober 2018 is vastgesteld, was omdat er geen beroepen tegen waren ingesteld, na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Beide torens zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik.

De overkluizing van de Utrechtsebaan dient nog uitgevoerd te worden.

MEER OVER HET PROJECT

SOORT PROJECT

Woningbouw

KLANT

Gemeente Den Haag

LOCATIE

Den Haag