Melkweg, Amsterdam

  • Tijdelijke woningbouw

Tijdelijke woningbouw voor opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen op een geluidbelaste locatie in Amsterdam-noord

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft 2dpa BV eind 2022- begin 2023 de ruimtelijke motivering en  de mer-beoordelingsnotitie voor de tijdelijke woningbouwontwikkeling op sportpark Melkweg opgesteld. Daarbij heeft 2dpa BV geadviseerd over de ontwikkelstrategie; de te doorlopen procedures in relatie tot de planning. Er zijn geen bezwaren ingediend. De woningen zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik. 

MEER OVER HET PROJECT

SOORT PROJECT

Tijdelijke woningbouw

KLANT

Gemeente Amsterdam

LOCATIE

Amsterdam