Appelweg, Amsterdam

  • Tijdelijke starterswoningen

Tijdelijke woningbouw voor starters op een binnenstedelijke locatie

Het woonproject Appelweg bestaat uit 63 tijdelijke starterswoningen. De locatie, een voormalige scheepswerf en buitendijks gelegen lag al geruime tijd braak. De locatie is geluidbelast, ligt binnen het invloedsgebied van een brandstofverkooppunt met lpg en moest gesaneerd worden. 2dpa BV heeft de ruimtelijke onderbouwing en de mer-beoordelingsnotitie opgesteld. 

De woningen worden in 2024 in gebruik genomen.

MEER OVER HET PROJECT

SOORT PROJECT

Tijdelijke starterswoningen

KLANT

Gemeente Amsterdam, Ymere

LOCATIE

Amsterdam